GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů 4K City, s.r.o.

Uděluji společnosti 4K City, s.r.o., se sídlem Vlasákova 844, Vlašim 25801, IČ 04597362 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 250105 („4K City“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem 4K City dobrovolně poskytl/a v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Výslovně souhlasím s tím, aby společnost 4K City zpracovávala mé osobní údaje pro tyto účely a v uvedeném rozsahu:

Souhlasím se zasíláním informačních emailů  za účelem mé informovanosti o aktuálních informacích ohledně pořádaných akcí společností 4K City v rozsahu zpracovávaných osobních údajů : e-mailová adresa.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem mnou projeveného zájmu o účasti na závodu, pořádaného společností 4K City prostřednictvím webového formuláře společnost 4K City na www.rocknride.cz  v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a datum narození. Souhlasím se zpracováním poskytnutých údajů po dobu 2 let, a to pro účely registru na další ročník pořádané akce.

Beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.

Jsem si vědom/a a byl jsem informován/a, že mohu svůj souhlas kdykoli odvolat pomocí žádosti „ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU“, a to buď zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu na  prihlasky@rocknride.cz  či poštou na adresu 4K City, s.r.o., Vlasákova 844, 25801 Vlašim.

Beru na vědomí, že mám právo:

• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat u 4K City informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
• požadovat u 4K City vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u 4K City přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat u 4K City výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na 4K City nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka/políček souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.

Další příjemci: Je Google Analytics z důvodu sledování a marketingové analýzy. Tento web používá soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout nejlepší uživatelskou zkušenost. Informace o souborech cookie jsou uloženy ve vašem prohlížeči a provádějí funkce, jako je rozpoznávání vás při návratu na naše webové stránky a pomoci našemu týmu porozumět, které části webu považujete za zajímavé a užitečné.